Regionální pracoviště Východní Čechy >> Tiskové zprávy >> Rohová - nová národní přírodní rezervace na českomoravském pomezí

Rohová - nová národní přírodní rezervace na českomoravském pomezí

15.1.2019

Unikátní přírodu bukových lesů jižně od Hřebečského tunelu na Svitavsku chrání od nového roku národní přírodní rezervace Rohová.

Zvýšení úrovně ochrany z dosavadní přírodní rezervace do kategorie národní zajistí pro území nejpřísnější možnou ochranu. Pestré přírodní podmínky zde podmiňují výskyt celé řady vzácných druhů. Na své západní výspě tu na prudkých svazích roste velmi vzácná a chráněná rostlina ploštičník evropský společně se starčkem skalním, který byl donedávna považován za nezvěstný druh. „Na nejprudších svazích v přirozených polomech spontánně vyrůstá nový les, žije zde mlok skvrnitý, největší evropská sova výr velký nebo vzácný pěvec lejsek malý,“ vypočítává lesník Aleš Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která má území jako orgán ochrany přírody nově ve správě.

„Veřejnosti je území přístupné po značených turistických stezkách“, dodává Kopecký. Národní přírodní rezervace se společně s vyhlášeným ochranným pásmem rozkládají na ploše přes 400 ha. 

 

Foto:

Obr. 1 – Národní přírodní rezervace pod vrcholem Roh (autor: Jan Horník, AOPK ČR)

Obr. 2 – Vyvrácené stromy jsou nedílnou součástí přírodního lesa (autor: Zuzana Růžičková, AOPK ČR)

 

Kontakt:

Aleš Kopecký, AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, zástupce vedoucího oddělení Správa CHKO Železné hory, mobil: 728 024 285
e-mail: ales.kopecky@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00

 

Obr_1_autor_Jan_Horník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr_2_autor_Zuzana Růžičková

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt