Regionální pracoviště Východní Čechy >> Tiskové zprávy >> Na Plachtu přijedou divocí koně

Na Plachtu přijedou divocí koně

18.1.2018

Na Plachtu přijedou divocí koně

Od soboty 20. ledna bude možné na výjimečné lokalitě v Hradci Králové pozorovat divoké koně. Po již tradičních řízených pojezdech vojenské techniky každý podzim budou koně dalším nástrojem v péči o zdejší přírodu.

Aby si tato oblíbená přírodní památka a evropsky významná lokalita na bývalém vojenském cvičišti na Plachtě uchovala výjimečnou pestrost, je nezbytné bránit jejímu zarůstání. Tomu bude od soboty napomáhat pastva koní, která se tak stane vedle sečení luk nebo pojezdů vojenskou technikou dalším způsobem péče o toto unikátní území.

Kdysi vojenské cvičiště na okraji velkého města bylo v devadesátých letech armádou opuštěno. Brzy bylo přírodovědcům jasné, že zarůstání povede ke ztrátě jeho rozmanitosti. Postupně se proto díky nadšení dobrovolných ochránců přírody a prostředkům na podporu biodiverzity z dotací ministerstva životního prostředí na Plachtě pásly ovce a kozy, jezdila bojová technika, vyřezávaly nálety, hloubily tůně a kosily travní porosty. Každý rok platí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR za výše uvedené zásahy ke zvýšení pestrosti stanovišť na Plachtě více než 200 tisíc korun.

Od soboty se v nových ohradách na pozemcích ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny budou pást koně původem z anglického Exmooru. Uchovali si vlastnosti divokých koní, které jim umožňují dobře prosperovat bez lidské péče. Deset hřebců bude dovezeno z bývalého vojenského prostoru v Milovicích. Pastva koní zajistí šetrnou údržbu travního porostu, ve kterém budou mít ptáci a hmyz větší šanci na přežití.

Stavba ohrad pro koně byla podpořena částkou 210 000 korun z prostředků programu péče o majetek státu MŽP. V den příjezdu koní připravilo ČSOP Jaro Jaroměř ve spolupráci dalšími partnery na Plachtě zajímavý program.  Přijďte se seznámit s novými obyvateli Plachty a novým způsobem údržby cenné lokality u krajské aglomerace a zapojte se také.

Případné dotazy, související se smyslem pastvy velkých kopytníků i s dalšími managementovými zásahy podporujícími pestrost živé přírody rádi zodpovíme.

Kontakt: AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy,

RNDr. Milan Růžička milan.ruzicka@nature.cz

Ing. Hana Heinzelová, 38AkO69a9srv5f56LTAk-eh_T-M

Odkaz na stránku evropsky významné lokality Na Plachtě:

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000138018

Na spásaných plochách začnou díky pastvě ustupovat dominanty, např. traviny. Uvolní se tak místo pro vzácnější druhy. Pastva koní je přínosnější a levnější než adekvátní kosení. Foto Blanka Mikátová.

Na spásaných plochách začnou díky pastvě ustupovat dominanty, např. traviny. Uvolní se tak místo pro vzácnější druhy. Pastva koní je přínosnější a levnější než adekvátní kosení. Foto Blanka Mikátová.

TZ_divoci_kone_Na_Plachte_19012018.pdf

 

 

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt