Regionální pracoviště Východní Čechy >> Poskytování informací a dat

Poskytování informací a dat

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje žadatelům informace a data z oblasti ochrany přírody a krajiny:

AOPK ČR je povinna poskytovat informace a data zejména podle dvou zákonů:

  • informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v pozdějších znění,
  • "obecné" informace, které se vztahují k činnosti AOPK ČR, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
    k informacím v pozdějších znění.

Většinu informací a dat najdete přímo na internetových stránkách, které AOPK ČR provozuje:

další informace naleznete zde

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt