Kontakty

Ředitel regionálního pracoviště Východní Čechy

 
pevná linka   
     mobil  
e-mail  
sídlo*
Ing. Rusňák Josef 951424807

     721529435

josef.rusnak [at] nature.cz Par

 

Oddělení provozní

 
specializace
 pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*

Pilná Zuzana  

vedoucí oddělení,     

ekonomika   

 951424880  724709303 zuzana.pilna [at] nature.cz Par

Dalecký Michael

informatika

 951424808

721105755

michael.dalecky [at] nature.cz

Nas

Růžičková Zuzana   

ekologická výchova

OPŽP

 951424882

606619719

zuzana.ruzickova.par [at] nature.cz

Par

Bc. Rolejčková Alena

asistentka

 951424840

725870631

WerxRWhg7.wm1~l7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p

RnK

Bc. Heinzelová Tereza asistentka  951424820   a.EobZ2%0bAJV-enW7a-QPr7a7dNQMQfWmHBVW7r PnM

 

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
Ing. Hausvaterová Marcela

vedoucí oddělení, hydrologie,

OPŽP

951424884 724828511  marcela.hausvaterova [at] nature.cz  Par
Ing. Jemelíková Mária

zemědělství,

OPŽP

951424886 725826302 maria.jemelikova [at] nature.cz Par
Mgr. Unčovský Zdeněk

zemědělství,

OPŽP

951424893 725571778 zdenek.uncovsky [at] nature.cz Par
Ing. Fišarová Eva

dendrologie,

OPŽP

951424883 725826298 eva.fisarova [at] nature.cz Par
Mgr. Jetenský Jan

lesnictví,zemědělství,

OPŽP

951424894 725826297 jan.jetensky [at] nature.cz Par
Mgr. Tračík Josef

krajinná ekologie,

OPŽP

951424887 725826299 josef.tracik [at] nature.cz Par

 

Oddělení sledování stavu biodiverzity

 
specializace
 pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
RNDr. Růžička Milan vedoucí oddělení, zoologie, ornitologie 951424888 722577900

milan.ruzicka [at] nature.cz

Par
Mgr. Horník Jan, Ph.D.

botanika

951424889 724708968

jan.hornik [at] nature.cz

Par
Mgr. Laburdová Jitka botanika, OPŽP 951424885 724828430 jitka.laburdova [at] nature.cz Par
Mgr. Jetenská Eva Natura 2000  951424895  725826301 eva.jetenska [at] nature.cz Par
RNDr. Jan Košnar Ph.D. mapování a monitorig 951424891  724718516 58Ah1~ifWkm.CYVtWmmafYSS98GE8329g Par.
Mgr. Ondřej Machač mapování a monitorig 951424811  725002590 -gqBV82eW-ukTYSSVYOk-YVvVV~xRdkj05pJ Nas
Mgr. Jana Gamrátová OPŽP, botanika 951424892 725571779 58AkO55e~8Gy.Z4UH7dLRd4Xk7a-4Zjm~.kmb Par
Mgr. Roman Kalous

hydrologie, OPŽP

951424890 731421644 ~hzk4Wa77hHCQPr7a7dN4Zjm~.kmb Par
Mgr. Čapek Martin hydrologie 951424849   607236586 martin.capek [at] nature.cz RnK

 

 

Oddělení Správa CHKO Broumovsko 

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*

Ing. Heinzelová Hana 

zástupkyně 

vedoucího RPVČ,      vedoucí Správy CHKO

951424821 728253366  hana.heinzelova [at] nature.cz PnM
Ing. Kuna Petr

zástupce vedoucí, lesnictví, dendrologie, geologie, PPK

951424830 728714309 petr.kuna [at] nature.cz PnM
Mgr. Kafka Petr zoologie, strážní služba 951424839 724938137 petr.kafka [at] nature.cz PnM

Ing. Katryčová Ljudmila

dlouhodobě nepřítomna

zemědělství

  724303363 ljudmila.katrycova [at] nature.cz PnM

Mgr. Veronika Karmáčková

zemědělství

LPIS

951424832 725173385 c.Ey47a7TdnB3Z7c-onjeM4sH7dLRd4Xk7a-4Zjm~.kmb PnM
Ing. Jirková Lucie urbanistika, krajinářství 951424826 724871862 7npsVW%a~dBFRYSSVYOk-YVvVV~xRdkj05pJ PnM

Ing. Velehradský David

urbanistika, krajinářství 951424824 734788590

Z8IsUWl_7.uBR2icf7a-QPr7a7dNQMQfWmHBVW7r

PnM

Ing. Hana Škodová

vodní hospodářství,            IP LIFE Jedna příroda 951424825 602307348 38AkOcagZhIkQMQ6MunDQPt6JTAk-eh_T-M PnM

Mgr. Tomáš Krajča

práce s veřejností, škody vlky, správa MZCHÚ, hromadné a sportovní akce 951424838 724719840 ahzk9WajWcpkQMQ6MunDQPt6JTAk-eh_T-M PnM
Mgr. Lucie Berkovcová

krajinářství, lesy, tábory,

mimolesní zeleň

951424831 601393890 7npsVW6_~dBFT~l7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p PnM
Mgr. Markéta Pýchová botanika, Natura 2000 951424835 603767464 88EuVd54_rpr5f56JTmadZj6Mwm.C.5lbkrhTj PnM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Oddělení Správa CHKO Orlické hory 

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*

Ing. Rešl David 

vedoucí oddělení, krajinná ekologie 951424841  602522149  david.resl [at] nature.cz      RnK
Ing. Remeš Rudolf zástupce vedoucího, krajinná ekologie 951424847 724845248 rudolf.remes [at] nature.cz RnK
Mgr. Vrkoslav Tomáš urbanistika, krajinářství 951424842 720696037 ahzk9Wlj6hFvRf4UH7dLRd4Xk7a-4Zjm~.kmb RnK
Ing. Jakubíková Lada krajinná ekologie 951424846 725875921 78qkO85cb9vu5f56jVmKCYVtWmmafYSS98GE8329g RnK
Ing. Haldová Štěpánka zemědělství 951424843 724349171 stepanka.haldova [at] nature.cz RnK
Mgr. Mruzíková Zuzana dlouhodobě nepřítomna   602135707   RnK
Bc. Petra Svobodová botanika 951424844 724736163 _.GBRWin-9Bn5f56MunDQPtfWmHBVW7r RnK
Mgr. Hulcová Jana lesnictví 951424848 731684120 78qs9-5nT-rzV-a7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p RnK
Pavel Václav, RNDr., Ph.D. zoologie 951424845 737260406 c8pvRf2hWorvQMQ6MunDQPt6JTAk-eh_T-M RnK

 

Oddělení Správa CHKO Železné hory 

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
Mgr. Peřina Vlastimil vedoucí oddělení 951424806 607264171 cenC-7ca75Co87d7VvajcK4Xi8GjHn4UHgnD_b94Ys Nas
Ing. Kopecký Aleš

zástupce vedoucího,

lesnictví

951424801 728024285 ales.kopecky [at] nature.cz Nas
Bc. Čermáková Veronika, DiS. zemědělství, dřeviny, pozemky 951424804 602491336 veronika.cermakova [at] nature.cz Nas
Ing. Koberová Zdena zemědělství 951424809 607254975 zdena.koberova [at] nature.cz Nas
Mgr. Hobza Martin hydrologie 951424803 725826300 88EDZ.2%-9MkQMQ6MunDQPt6JTAk-eh_T-M Nas
Ing. Jiráská Šárka pozemky 951424881 730187859 %8EuRW%a~8FuRYSSVYOk-YVvVV~xRdkj05pJ Par
Ing.arch. Lukáš Milde urbanistika, krajinářství 951424802 721249005 7nxk9Wca7_rjEK4Xi8GjHn4UHgnD_b94Ys Nas
Ing. Radislava Nožířová projekt  IP LIFE Jedna příroda 951424810 724800877 ~8qs9-5nW5Ayb7hgc8m.CYVtWmmafYSS98GE8329g Nas

  

sídlo*
 Nas  –  Nasavrky
 Par  –  Pardubice
 PnM  –  Police nad Metují
 RnK  –  Rychnov nad Kněžnou

 

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt