Kontakty

Ředitel/ka regionálního pracoviště Východní Čechy

 
pevná linka   
mobil  
e-mail  
sídlo*
 
 

 

  Par

Od 1.11. 2017 je pověřena řízením regionálního pracoviště Východní Čechy Ing. Hana Heinzelová z oddělení Správa CHKO Broumovsko

Oddělení provozní

 
specializace
 pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*

Pilná Zuzana  

vedoucí oddělení,     

ekonomika   

 466797580  724709303 zuzana.pilna [at] nature.cz Par

Dalecký Michael

informatika

 469326508

721105755

michael.dalecky [at] nature.cz

Nas

Růžičková Zuzana   

ekologická výchova

OPŽP

 466797582

606619719

zuzana.ruzickova.par [at] nature.cz

Par

Šimková Ivana      

ekonomika

491494539

491549020

724719840

ivana.simkova [at] nature.cz  

RnK

PnM

Rolejčková Alena

rodičovská dovolená

 

 

alena.rolejckova [at] nature.cz

RnK

Doležalová Radka

rodičovská dovolená

   

radka.dolezalova [at] nature.cz

RnK

 

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
Ing. Hausvaterová Marcela

vedoucí oddělení, hydrologie,

OPŽP

466797583 724828511  marcela.hausvaterova [at] nature.cz  Par
Ing. Jemelíková Mária

zemědělství,

OPŽP

466797586 725826302 maria.jemelikova [at] nature.cz Par
Mgr. Unčovský Zdeněk

zemědělství,

OPŽP

466797584 725571778 zdenek.uncovsky [at] nature.cz Par
Ing. Fišarová Eva

dendrologie,

OPŽP

466797583 725826298 eva.fisarova [at] nature.cz Par
Mgr. Jetenský Jan

lesnictví,zemědělství,

OPŽP

466797584 725826297 jan.jetensky [at] nature.cz Par
Mgr. Tračík Josef

krajinná ekologie,

OPŽP

466797587  725826299 josef.tracik [at] nature.cz Par

 

Oddělení sledování stavu biodiverzity

 
specializace
 pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
RNDr. Růžička Milan vedoucí oddělení, zoologie, ornitologie 466797589 722577900

milan.ruzicka [at] nature.cz

Par
Mgr. Horník Jan, Ph.D.

botanika

466797587 724708968

jan.hornik [at] nature.cz

Par
RNDr. Mikátová Blanka zoologie 466797587 721861729   blanka.mikatova[at]nature.cz Par
Mgr. Laburdová Jitka botanika, OPŽP 466797586 724828430 jitka.laburdova [at] nature.cz Par
Mgr. Lobová Jana rodičovská dovolená     jana.lobova [at] nature.cz RnK
Mgr. Jetenská Eva Natura 2000  466797588  725826301 eva.jetenska [at] nature.cz Par
Bc. Lucie Berkovcová zoologie  494539544  601393890 7npsVW6_~dBFT~l7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p RnK
Blažek Libor zoologie    730187859 libor.blazek [at] nature.cz Nas
Mgr. Vicherová Eliška botanika 491549032  724736163 0evC1Z2n4-uo8~l7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p PnM

 

 

Oddělení Správa CHKO Broumovsko 

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
Ing. Heinzelová Hana     

zástupkyně vedoucího regionálního pracoviště Východní Čechy, vedoucí oddělení,

zemědělství

491549022   728253366  hana.heinzelova [at] nature.cz PnM
Ing. Kuna Petr

zástupce vedoucí,  

lesnictví

491549029 728714309 petr.kuna [at] nature.cz PnM
Mgr. Kafka Petr zoologie 491549033 724938137 petr.kafka [at] nature.cz PnM
Ing. Katryčová Ljudmila zemědělství 491549030 724303363 ljudmila.katrycova [at] nature.cz PnM
Ing. Němeček Luboš lesnictví, dendrologie 491549030 602307348 lubos.nemecek [at] nature.cz PnM
Ing. Porubová Zuzana urbanistika,krajinářství  491549026 724871862 zuzana.porubova [at] nature.cz PnM
Ing. Velehradský David urbanistika,krajinářství 491549025 725870631 david.velehradsky[at]nature.cz PnM
Bc. Hejzlarová Kateřina   hydrologie 491549020 725173385 katerina.hejzlarova [at] nature.cz PnM
Bc. Navrátilová Andrea rodičovská dovolená     andrea.bergerova [at] nature.cz PnM
Mgr. Köppl Petr botanika 491549032 725519896 petr.koppl [at] nature.cz PnM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Oddělení Správa CHKO Orlické hory 

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
Ing. Rešl David
vedoucí oddělení, krajinná ekologie 494539546   602522149  david.resl [at] nature.cz      RnK
Ing. Remeš Rudolf zástupce vedoucího, krajinná ekologie 494539543 724845248 rudolf.remes [at] nature.cz RnK
Ing. Barbora Hloušková urbanistika, krajinářství 494539542 720696037 barbora.hlouskova [at] nature.cz RnK
Kučera Josef zemědělství 494539543 725875921 josef.kucera [at] nature.cz RnK
Ing. Haldová Štěpánka zemědělství 494539542 724349171 stepanka.haldova [at] nature.cz RnK
Mgr. Zuzana Mruzíková botanika 494539544 602135707 gnMk4Z2e~nMs1~l7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p RnK
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, PhD. lesnictví 494539545 731684120 78qs9-5nT-rzV-a7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p RnK
Mgr. Čapek Martin hydrologie 494539545 607236586 martin.capek [at] nature.cz RnK

 

Oddělení Správa CHKO Železné hory 

 
specializace
pevná linka
mobil
e-mail
sídlo*
Ing. Rusňák Josef vedoucí oddělení, urbanistika, krajinářství, botanika 469326506  721529435  josef.rusnak [at] nature.cz Nas
Ing. Kopecký Aleš

zástupce vedoucího,

lesnictví

469326501 728024285 ales.kopecky [at] nature.cz Nas
Bc. Čermáková Veronika, DiS. zemědělství 469326504 602491336 veronika.cermakova [at] nature.cz Nas
Ing. Koberová Zdena zemědělství 469326505 607254975 zdena.koberova [at] nature.cz Nas
Mgr. Hobza Martin hydrologie 469326503 725826300 88EDZ.2%-9MkQMQ6MunDQPt6JTAk-eh_T-M Nas
Mgr. Peřina Vlastimil krajinná ekologie 469326507 607264171 cenC-7ca75Co87d7VV~jHl5lVYQjEKd7anEoO1p  Nas
Táborský Jiří urbanistika, krajinářství 469326502 721249005 jiri.taborsky [at] nature.cz Nas

  

sídlo*
 Nas  –  Nasavrky
 Par  –  Pardubice
 PnM  –  Police nad Metují
 RnK  –  Rychnov nad Kněžnou

 

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt