Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> Seminář k Operačnímu programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 4

Seminář k Operačnímu programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 4

Seminář k Operačnímu programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 4

2.5.2018

V sídle Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko v Polici nad Metují proběhl seminář, který navázal na obdobná setkání pořádaná v Pardubicích v sídle regionálního pracoviště Východní Čechy.

Tentokrát byl záměřen výhradně na péči o lesní společenstva vč. tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury v rámci zajištění příznivého stavu předmětů ochrany národně významných chráněných území (NP, CHKO, NPR, NPP, lokality soustavy NATURA 2000).

Představeny byly aktuální změny v procesu podáván žádostí, obecné a specifické přijatelnosti, způsobilosti výdajů, věcného hodnocení dle ekologických a technických kriterií, problematika nákladů obvyklých opatření MŽP a nejčastější chyby při podávání žádostí.

Prezentace_Uncovsky.pdf

Seminář OPŽP Police nad Metují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt