Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> Proběhly semináře k OPŽP pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Proběhly semináře k OPŽP pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Proběhly semináře k OPŽP pro Královéhradecký a Pardubický kraj

26.10.2016

Byly zaměřeny na informování zástupců obcí, žadatelů, projektantů a zpracovatelů žádostí o možnostech čerpání finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí - Prioritní osy 4.

Účastníkům byly představeny obecné podmínky, požadavky na formální náležitosti a charakteristiky jednotlivých specifických cílů a aktivit. Byla jim rovněž vysvětlena podstata biologického posouzení jako nedílné součásti podávaných žádostí. Samostatná přednáška byla věnována významu dřevin jako biotopu vzácných druhů. Zároveň byly prezentovány dokončené akce z předchozího programového období OPŽP.

Prezentace  ke stažení:

Obecné informace (Mgr. Jitka Laburdová, Zuzana Růžičková)

Cíle OPŽP (Mgr. Vlastimil Peřina)

Biologické posouzení (Mgr. Vlastimil Peřina)

Stromy jako biotopy ZCHŽ (RNDr. Milan Růžička)

Specifický cíl 4.1 (Mgr. Zdeněk Unčovský)

Specifický cíl 4.2 (Mgr. Jan Jetenský)

Specifický cíl 4.3 (Ing. Marcela Hausvaterová)

Specifický cíl 4.3.2 (Ing. Mária Jemelíková)

Specifický cíl 4.3.4 (Mgr. Zdeněk Unčovský)

Specifický cíl 4.4 (Ing. Eva Fišarová)

Prezentace k semináři OPŽP v Hradci Králové Prezentace k semináři OPŽP v Pardubicích

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt