Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> Péče o modráskovou louku

Péče o modráskovou louku

Péče o modráskovou louku

9.8.2018

Skauti z Rychnova nad Kněžnou, tábořící v evropsky významné lokalitě (EVL) Uhřínov-Benátky, se dozvěděli více o biotopu a životním cyklu modráska bahenního, který je předmětem ochrany v tomto významném území.

Pracovnice AOPK ČR ani účastníky akce neodradilo proměnlivé počasí. Přímo v terénu si prohlédli nejen živnou rostlinu modráska – krvavec toten a mraveniště, ale seznámili se také s dalšími živočišnými a rostlinnými druhy vyskytujícími se v EVL. Protože živého modráska se jim vidět nepoštěstilo, složili si vlastního z papíru a na závěr si zahráli hru inspirovanou životním cyklem tohoto chráněného motýla. Spolupráce se skauty byla navázána minulý rok, kdy se seznámili se způsobem ochrany EVL a na podzim ručně vysekali část hlavní modráskové louky. Letos budeme společně s péčí o lokalitu pokračovat.

hledání krvavce totenuhra na motiv životního cyklu  modráska modráskový worshopukázka bezobratlých živočichů

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt