Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> NPR LICHNICE-KAŇKOVY HORY V CHKO ŽELEZNÉ HORY BYLA ROZDĚLENA NA DVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

NPR LICHNICE-KAŇKOVY HORY V CHKO ŽELEZNÉ HORY BYLA ROZDĚLENA NA DVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

NPR LICHNICE-KAŇKOVY HORY V CHKO ŽELEZNÉ HORY BYLA ROZDĚLENA NA DVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

16.1.2017

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE LICHNICE-KAŇKOVY HORY V CHKO ŽELEZNÉ HORY BYLA ROZDĚLENA NA DVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

K 15. lednu 2017 byl dokončen několikaletý proces rozdělení Národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory na dvě samostatná zvláště chráněná území. K tomuto datu nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice. Nová rezervace zaujímá severní třetinu (120 ha) původního chráněného území s přirozenými bučinami, suťovými lesy a reliktními bory ponechanými v Lovětínské rokli a Hedvičině údolí samovolnému vývoji (85 ha). Zbytek původního zvláště chráněného území, tzv. Kaňkovy hory, zahrnující převážně kulturní bukové lesy, byl nově vyhlášen počátkem roku 2016 v kategorii národní přírodní památka (224 ha).  

Důvodem nového vyhlášení byla nutnost vyčlenění rozsáhlých technických objektů z území národní přírodní rezervace (areál firmy Kovolis Hedvikov, a.s., silnice II/337 Seč-Třemošnice, nadzemní vedení VVN) a změna kategorie ochrany části Kaňkovy hory. Obě nová chráněná území mají vyhlášená ochranná pásma. Zvláštní územní ochranou jsou dotčeny pozemky ve správě Lesů ČR a v malé míře ve vlastnictví města Třemošnice.

 

NPR Lichnice nad Lovětínskou roklíNPR LichniceNPR LichniceNPR LichniceNPR Lichnice nad Zlatým potokem

NPR Lichnice

NPR Lichnice

NPR LichniceNPR Lichnice NPR Lichnice

NPR Lichnice, Hedvikovská rokleNPR LichniceNPR Lichnice nad Lovětínskou roklíNPR Lichnice

NPR Lichnice, Hedvikovská rokleNPR Lichnice, vřesLichnice Kaňkovy hory NPR_Peklo_vřes_19_08_2012_181NPR LichniceNPR Lichnice NPR Lichnice

 

 


Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt