Kadeřnice v pralese

Kadeřnice v pralese

26.4.2018

Jedenáct set padesát sazenic jedlí vysázelo do ochranného pásma pralesní rezervace Polom v CHKO Železné hory více než sedmdesát kadeřnic a kadeřníků.

Kadeřnice přitom finančně zajistily nákup dalších osmi tisíc jedlí, které kromě Polomu poputují do přírodních rezervací Vápenice a Vršovská olšina. Jejich výsadbu a ochranu před poškozením zvěří nyní zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Výsadby v ochranném pásmu PR Polom přispějí k založení smíšeného lesa na místě rozsáhlých smrkových porostů v bezprostředním okolí mimořádně cenné pralesní rezervace. V minulých letech zde již bylo z více zdrojů vysázeno padesát tisíc jedlí, buků, javorů a jilmů.

Letos se jednalo již o druhý ročník dobrovolnické akce, kterou zastřešuje společnost Hair Servis s.r.o., jako exkluzivní distributor vlasové kosmetiky Davines. Kadeřnice ve spolupráci s Davines se tímto snaží kompenzovat negativní dopady výroby a distribuce svých produktů na životní prostředí. A že během výsadby nebyla nouze o dobrou náladu, dokresluje i skutečnost, že hlavní organizátor, Jan Horník, byl přímo na lesní mýtině ostříhán.

Davines www.objevtedavines.cz

S chutí do toho, půl je hotovo.Jedlí a úsměvů není nikdy dost.  Exkurze do PR Polom pro účastníky akce.Nový „outfit“ dostalo nejen ochranné pásmo…  

 

 

 

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt