Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> Celostátní ornitologická konference v Pardubicích

Celostátní ornitologická konference v Pardubicích

Celostátní ornitologická konference v Pardubicích

21.10.2015

Konferenci pořádala Východočeská pobočka České společnosti ornitologické ve spolupráci s AOPK ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích.

V reprezentativních prostorách Rytířských sálů pardubického zámku se od pátku do soboty konala ornitologická konference s mezinárodní účastí „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací.“ Konferenci pořádala Východočeská pobočka České společnosti ornitologické ve spolupráci s AOPK ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích.

Konferenci lze hodnotit velmi kladně, a to jednak díky vysoké kvalitě přednášek, výborné organizaci, přítomnosti mnoha významných badatelů na poli ornitologie, a v neposlední řadě i díky vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a různorodých pohledů na řešená témata mezi jednotlivými účastníky.

Součástí konference byla i nedělní terénní exkurze v NPR Bohdanečský rybník.

konfence

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt