Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> Bílý Bohdanečský rybník aneb když se léto zeptá…

Bílý Bohdanečský rybník aneb když se léto zeptá…

Bílý Bohdanečský rybník aneb když se léto zeptá…

15.6.2018

Bohdanečský rybník ve stejnojmenné NPR v těchto dnech opanovala bílá barva. Na hladině Dolanské zátoky rozkvetly milióny květů lakušníků a nad ostrovem uprostřed rybníka s křikem poletují tisíce racků.

Lakušník vodní v Dolanské zátoce (autorka Zuzana Růžičková)To vše díky realiaci projektu Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka, který byl s podporou OPŽP realizován ve dvou zimách v letech 2013-2015. Před realizací projektu byla v Dolanské zátoce postupně se zazemňující a náletovými dřevinami zarůstající rákosina. Nyní je zde více než 10 ha mělčin s ponechanými pruhy a ostrůvky litorální vegetace. Zatímco v první sezóně po realizaci projektu zarostla zátoka bublinatkou jižní i obecnou, v letošním roce „vyhrál“ pomyslný závod o prostor a živiny lakušník vodní.

Mladý racek na hnízdě (autor Vlastimil Peřina)Hnízdní kolonie racků chechtavých se na Bohdanečský rybník vrátila po několika letech, kdy zde rackové nehnízdili, ještě v průběhu realizace projektu. Rackové se sem každoročně vracejí, aby přivedli na svět své další pokolení. Odhad počtu párů na této jediné velké kolonii racků v Pardubickém kraji je přibližně 1200. V rámci udržitelnosti projektu je ostrov každoročně kosený, odstraňují se na něm náletové dřeviny. Pokud rybník zamrzne jako v letošní zimě, provádějí se na několika místech speciální managementová opatření spočívající v mozaikovitém kosení rákosu, vytváření kupek rákosu pro podporu hnízdění vodních ptáků aj.

Regionální pracoviště Východní Čechy připravuje další projekt do OPŽP, který bude v NPR zaměřen na plochy navazující na zátopu rybníka. Plánují se zejména obnovné zásahy na podporu ostřicových luk a výřezy náletových dřevin.

Rackové (autor Vlastimil Peřina)Hnízdo racka chechtavého se snůškou (autor Vlastimil Peřina)Managementové „komando“ před akcí (autorka Zuzana Růžičková)Porost bublinatek v Dolanské zátoce v roce 2014 (autorka Zuzana Růžičková)

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt