Regionální pracoviště Východní Čechy >> Akce >> OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Východní Čechy Vás srdečně zve na odborný seminář OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 Aktuální informace k projektům v rámci Prioritní osy 4, specifických cílů 4.3 a 4.4

Seminář naváže na setkání, která proběhla v letech 2016 a 2017, a je vhodný pro
zástupce subjektů, zabývajících se přípravou žádostí o podporu v rámci Prioritní osy 4
OPŽP 2014 – 2020 v územní působnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Tentokrát je záměřen výhradně na vytváření a obnovu krajinných struktur v rámci
specifických cílů 4.3 a 4.4 ve spojitosti s výsadbami a péčí o dřeviny ve volné krajině
i v zastavěných částech obcí a měst a vytvářením či obnovou vodních prvků.

 27. 3. 2018 od 9.00 do cca 14.30 hod.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště Východní Čechy
Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice

PROGRAM:
1) První blok týkající se krajinných struktur zaměřených na výsadby a péči o dřeviny
ve volné krajině a v zastavěných částech měst a obcí.

9 00 – 10 30 Úvod, seznámení účastníků s aktuálními změnami v procesu podávání
žádostí, obecné a specifické přijatelnosti, způsobilosti výdajů, věcného
hodnocení dle ekologických a technických kriterií, problematika nákladů
obvyklých opatření MŽP, nejčastější zjištěné chyby při podávání žádostí.

10 30 – 11 45 Diskuze nad konkrétními dotazy u připravovaných žádostí.

11 45 – 12 45 Přestávka na občerstvení, oběd

2) Druhý blok týkající se vytváření či obnovy krajinných struktur zaměřených na
vodu (revitalizace toků a niv, výstavba a obnova tůní, mokřadů, malých vodních
nádrží)

12 45 – 13 45 Úvod, seznámení účastníků s aktuálními změnami v procesu podávání
žádostí, obecné a specifické přijatelnosti, způsobilosti výdajů, věcného
hodnocení dle ekologických a technických kriterií, problematika nákladů
obvyklých opatření MŽP, nejčastější zjištěné chyby při podávání žádostí.

13 45 – 14 15 Diskuze nad konkrétními dotazy u připravovaných žádostí.

14 15 – 14 30 Ukončení semináře

Vstup na seminář je zdarma, z důvodu omezené kapacity je však nutná registrace účastníků
předem.

Závazné přihlášky posílejte na email: zuzana.ruzickova@nature.cz.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity jednací místnosti.

Drobné občerstvení v průběhu semináře bude zajištěno.

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt